กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามรอยพ่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ.กรุงเทพฯ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านหลักสูตรพอดีพอเพียง เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ชมแปลงเกษตรของ 9 กล้า รุ่นที่ 12 กลุ่มผู้กล้าทำตามความฝัน พิสูจน์ปรัชญาด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้การทำเกษตรในพื้นที่จำกัด พร้อมลงมือปฏิบัติปลูกผักคอนโด แปลงผักของคนรุ่นใหม่ คลังอาหารของคนในครอบครัว ตื่นตา ตื่นใจกับเทคโนโลยีแสง สี เสียง ชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมในแต่ละท้องถิ่น ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา เรียนรู้ครบจบเพียง 3 ชั่วโมง และมีอีกกว่า 10 หลักสูตรที่น่าสนใจ คลิกดูรายละเอียดได้ที่ https://wisdomking.or.th/frontend/web/uploads/Agri_Learning/2562/detail-11.pdf

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

438