กองพันทหารม้าที่ 17 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับคณะจากกองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จ.สระบุรี เข้าเยี่ยมชมเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร “ตามรอยพ่อ” เวลา 2 ชั่วโมง พลทหารใหม่จากกองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ จ.สระบุรี เข้าเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านเรื่องราว ดิน น้ำ ป่า คน ในโซนวิถีเกษตรของพ่อ โซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง และย้อนวัยกับโซนหัวใจใฝ่เกษตร ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” เรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ปิดท้ายด้วยเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ทรัพย์ดินสินน้ำ

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียดทาง website: www.wisdomking.or.th หรือ facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

672