จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระราชินี

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอำนวยการ พิพิธภัณฑ์การเกษตร จ.ปทุมธานี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจผ่านโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และให้เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชนใน การพัฒนาประเทศ

320