อธิบดี กรมท่าอากาศยาน นำขบวนชวนเที่ยว

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผ่านหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร สู่การน้อมนำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เริ่มต้นการเรียนรู้ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาทิ ชมบ้านดิน บ้านฟาง ถอดทฤษฎีในหนังสือเป็นฐานเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง และเกษตรพอเพียงเมือง ซึ่งนำเสนอรูปแบบการจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยการปลูกผักบนพื้นปูน ทั้งนี้พลาดไม่ได้ที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร สนุก ตื่นเต้นกับเดินป่าและส่องสัตว์ในป่าจำลองทั้งในรูปแบบกลางวัน และป่ากลางคืน และชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้หลักการทรงงาน 23 ข้อ เพื่อน้อมนำเป็นแนวคิด เป็นวิถีปฏิบัติในการทำงาน ปิดท้ายความสนุกด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สุข สนุก ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกวัย สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

468