ร่วมงาน 117 ปี วันสถาปนากรมชลประทาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 โดยภายในงานจัดนิทรรศการ “RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” นำเสนอความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562 โชว์ผลงานนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานชลประทานด้วยผลงานกว่า 100 ชิ้นงานมาจัดแสดง พร้อมเผยผลงานความสำเร็จในการทำงานของกรมชลประทานในปีที่ 117 และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ “ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน” ณ กรมชลประทาน สามเสน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

265