สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับน้องๆ หนูๆ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเรียนรู้วิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "หลักสูตร ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้ระยะเวลา 5 ชั่วโมง เริ่มต้นกิจกรรมกันด้วยการเข้าชมฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้ "1 ไร่ พอเพียง" และ "เกษตรพอเพียงเมือง" ชมการจัดสรรพื้นที่การทำเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ ต่อด้วยการชมฐานการเรียนรู้บ้านดินบ้านฟาง ก่อนที่จะไปสนุกกับการลงมือปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้า ตกบ่ายก็ไปผจญภัยกับเพื่อนๆ กันต่อในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เรียนรู้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า พร้อมกับเรียนรู้การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับกิจวัตรประจำวันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "รากฐานแห่งความมั่นคง" และส่งท้ายกิจกรรมตลอดทั้งวันด้วยการเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส" ก่อนเดินทางกลับ สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

442