ครบรอบวันสถาปนา 10 ปี พกฉ.

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมด้วยพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมพิธีสักการะศาลตา ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันเดียวกันนี้ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ” โดยอาจารย์ปรีชา อุยตระกูล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร และรวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันบำบัด และฟื้นฟูดิน ด้วยจุลินทรีย์ง้วนดิน เพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมกว่า 16 ไร่ พร้อมรับแนวทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

345