แนะนำวิทยากร 7 ก.ค. 2562

สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้จากผู้ลงมือปฎิบัติจริง ต่อยอดองค์ความรู้ นำไปสู่การลงมือทำ ผ่านการเข้าอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร ฟรี!! ภายในงานมหกรรม "สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019" 5-7 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

669