เกษตรนอกห้องเรียน ลุยโคลนทำนา

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ กรุงเทพฯ เข้าเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ผ่านหลักสูตร ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 5 ชั่วโมง ด้วยกระบวนการที่สุข สนุก เรียนรู้ชัด และปฏิบัติได้จริง เริ่มต้นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ด้วยการเดินชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาทิ ฐานเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย ตามด้วยชมบ้านวิถีเกษตรไทย 4 ภาค เรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นซึ่งสะท้อนผ่านรูปแบบการสร้างบ้านเรือน ถัดมาอีกนิดเดินชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง ถอดทฤษฎีจากหนังสือเป็นรูปธรรมจัดแสดงในพื้นที่ 1 ไร่ นำเสนอการทำเกษตรตามทฤษฎีใหม่ เด็กๆต่างให้ความสนใจผักหลายชนิดที่แปลกตา สัมผัสผ่านการจับ การดม และการชิม และไม่พลาดที่จะชวนกันลงแปลงนา พากันเปลี่ยนชุดลุยโคลนดำนาอย่างสนุกสนาน ในช่วงบ่ายเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้เรื่องราวหลักการทรงงาน 23 ข้อ ด้านพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ดิน น้ำ ป่า คน โซนวิถีเกษตรของพ่อ ตื่นตา ตื่นใจทะลุมิติด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา เรื่องยอดฮิตของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สะท้อนพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การทรงงานนานัปการตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

415