อนุรักษ์พันธุกรรมทำได้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะครูและผู้ปกครองจากโรงเรียนทอสี กรุงเทพฯ เข้าเรียนรู้เกษตรนอกห้องเรียน ช่วงเช้าในวันนี้เด็กเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการเดินชมแปลงเกษตรพอเพียงเมือง สังเกตเห็นการปลูกข้าวในวงบ่อ เด็กๆต่างเกิดความสงสัยว่ากว่าจะได้ข้าวไว้รับประทานนั้นจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ว่าแล้วพี่วิทยากรก็ไม่รอช้าพาน้องๆมาเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมสอนเทคนิคการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ปรับจากทฤษฎีเป็นการลงมือปฏิบัติ มือน้อยๆของน้องๆช่วยกันหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในถาดหลุม ก่อนที่จะพาลุยโคลนทำนาโยนกล้า และนาดำ สนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง ต่อมากิจกรรมในช่วงบ่าย เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ชมความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมและการอนุรักษ์พันธุกรรมตามนิเวศน์ ผ่านเทคโนโลยี แสง สี เสียงที่ตื่นตา ตื่นใจ ปิดท้ายด้วยการชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ตอกย้ำการเรียนรู้ด้วยความตื่นตา ตื่นใจที่สอดแทรกเนื้อหาด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้าย สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

454