โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับคณะเข้าชมจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จ.นนทบุรี เรียนรู้การเกษตรนอกห้องเรียนผ่านหลักสูตร พอดี พอเพียง ในวันนี้น้องๆได้ภารกิจตามหาพี่นากน้อย เรียนรู้แบบตื่นตา ตื่นใจด้วยภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 4 มิติ พบกับพี่นากน้อยพาเรียนรู้ความสำคัญของแม่น้ำ ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตสายสัมพันธ์อันหล่อเลี้ยงในทุกชีวิตตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำในพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ ตามด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ผ่านเกม แม่น้ำรวมใจ ที่ต้องอาศัยความสามัคคี ความเสียสละและการทำงานเป็นทีมในการเล่นเกม สุข สนุก ได้ข้อคิดดีๆนำกลับไปใช้ได้จริง อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ ลงมือปฏิบัติเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เรียนรู้แบบเข้มข้น ทั้งเทคนิคการเพาะและการดูแล จุดประกายความคิด ได้ไอเดียในการทำเกษตรชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งต้นไม้แห่งการเรียนรู้ และผักกางมุ้ง ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้าย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

432