น้องๆ มาแตร์เดอีวิทยาลัย

สนุกกับการทำนาโยนกล้าและการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นไปพร้อมๆ กับน้องๆ จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" ตลอดระยะ 5 ชั่วโมง บนพื้นที่กว่า 374 ไร่ ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สำหรับวันนี้น้องๆ ได้เรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติจากการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องทรัพย์ดินสินน้ำ" พร้อมๆ กับชมพื้นที่การทำเกษตรขนาดเล็ก ที่ตอบสนองความต้องการของคนที่อยากทำเกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเอง และความหลากหลายของวัฒนธรรมด้านการอยู่อาศัยในฐานการเรียนรู้ "1 ไร่ พอเพียง" และ "วิถีเกษตรไทย 4 ภาค" ก่อนที่จะไปลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในอนาคต ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของสายน้ำภายในพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พร้อมกับสนุกไปกับเรื่องราวของพี่นากน้อย สิ่งมีชีวิตแสนน่ารักที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ จากการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 270 องศา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212,087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

609