สไตล์วิถีพอเพียงกับเด็กยุคใหม่

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ “นวัตกรรมของพ่อ” ระยะเวลา 3 ชั่วโมงเต็มด้วยกระบวนการที่สุข สนุก เรียนรู้ชัด และปฏิบัติได้จริง เริ่มต้นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ด้วยการเดินชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาทิ เกษตรพอเพียงเมือง การทำการเกษตรในพื้นที่จำกัดในการสร้างคลังอาหารในครัวเรือน มาต่อที่ฐาน 1 ไร่พอเพียง ถอดทฤษฎีจากหนังสือเป็นรูปธรรมจัดแสดงในพื้นที่ 1 ไร่ นำเสนอการทำเกษตรตามทฤษฎีใหม่ และฐานวิถีเกษตรไทย 4 ภาค ก่อนที่น้องๆได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการของการทำนาดำและนาโยนกล้า บรรยากาศในการทำนาน้องๆต่างสนุกสนานที่ได้ลงมือปฏิบัติ สนุกสนานกันต่อที่ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ เรื่อง “เมล็ดสุดท้าย” ปิดท้ายกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212,087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

447