3 หลักสูตร สนุกเต็มที่!

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ต้อนรับคณะเข้าชมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้องๆนักเรียนจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 480 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 3 หลักสูตรยอดฮิต เริ่มต้นที่หลักสูตรแรก หลักสูตรนวัตกรรมของพ่อ น้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 เรียนรู้ชัดพร้อมลงมือปฏิบัติจริงด้วยการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น เทคนิคการขยายพันธุ์พืชที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ดูแลง่าย และเด็กๆสามารถนำกลับไปใช้ได้จริง สนุกสนานผ่านการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด “แผ่นเจ้าปัญหา” เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีส่วนร่วม การทำงานเป็นกลุ่มสะท้อนแนวคิด รู้ รัก สามัคคี 1 ในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เดินชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา รื่นเริง เบิกบานกับโซนมหัศจรรย์ท้องทุ่ง พร้อมเรียนรู้ความสำคัญของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปิดท้ายความสนุกด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง เมล็ดสุดท้าย ตอกย้ำความสำคัญของพันธุกรรมพืช และการอนุรักษ์พันธุกรรม ซึ่งวันนี้น้องๆไม่ได้เรียนรู้เพียงแค่ทฤษฎี แต่ยังได้ลงมือปฏิบัติและส่งต่อพันธุ์ไม้สมุนไพรกลับไปดูแลที่บ้านอีกด้วย ส่วนน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 เรียนรู้แบบครบวงจรในหลักสูตรสืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม สร้างความตระหนัก ตอกย้ำความสำคัญของพันธุกรรมผ่านนิทรรศการแสง สี เสียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของพันธุกรรมที่มีต่อมนุษย์และธรรมชาติ เดินชมสวนสมุนไพรและพันธุ์ไม้นานาชนิดในฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น เทคนิคการขยายพันธุ์ที่มีอัตราการรอดสูง ตั้งใจสุดๆกับการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิดที่ต้องอาศัยเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในเกมสื่อสาร สร้างสรรค์ พบกับความตื่นตา ตื่นใจผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องทรัพย์ดิน สินน้ำ สะท้อนความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกสรรพชีวิตต้องร่วมมือกันการอนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟู อีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจ น้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เลือกหลักสูตรพอดี พอเพียง เด็กๆเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งผ่านฐานเรียนรู้ บ้านดิน บ้านฟาง และบ้านนวัตกรรมพลังงาน แหล่งเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองในครอบครัว ฝึกคิด ฝึกทำเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ปะลองปัญญาด้วยเกมสร้างสรรค์ความคิดรากฐานแห่งความมั่นคง ยกขบวนชวนกันเที่ยวโลกใต้ดิน ในพิพิธภัณฑ์ดินดล ทักทายสิ่งมีชีวิตเล็กๆและพ้องเพื่อนที่จะร่วมมือกันดูแลลุงดิน ให้กับมามีชีวิตอีกครั้ง ผ่านภาพยนตร์ 360 องศา ตอกย้ำความสนุกที่พลาดไม่ได้กับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส จากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนุกครบรสกับ 3 หลักสูตร มีทั้งความสุข ความสนุก และความรู้ที่ได้รับเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน!! สำหรับคุณครู หรือหน่วยงานใดต้องการที่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแบบนี้

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212,087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

379