อบรม 1 ไร่ 1 แสน

เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ กับผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท" ตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งในวันแรกผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ทำความรู้จักกับสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนทั้งจากทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติกับอาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ และ อาจารย์อดิศร พวงชมพู เจ้าขององค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน โดยในช่วงเช้าของวันจะเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการแปลงปลูก การวางแผนการปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการนำเอาจุลินทรีย์สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนไปใช้ในการผลิตปุ๋ยบำรุงดิน บำรุงพืช และเคล็ดลับการผลิตอาหารสัตว์ในแบบต่างๆ จากนั้นช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนในช่วงเช้ามาลงมือทำสรรพสิ่งแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งน้ำ สรรพสิ่งก้อน และสรรพสิ่งผงด้วยตนเอง โดยมีรุ่นพี่ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท" เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212,087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

538