สุข สนุก เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ โรงเรียนบ้านครัววิทยา โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้ กรุงเทพฯ โดยทั้ง 3 โรงเรียน เลือกเรียนรู้ในหลักสูตรนวัตกรรมของพ่อ ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง เรียนรู้แบบเข้มข้นด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ในตัวอาคารชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ตามรอยแรงบันดาลใจเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ค้นหาความมหัศจรรย์ของเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านกว่าหมื่นเมล็ดในห้องพันธุกรรมคือชีวิต สานต่อเรื่องราวจากเมล็ดพันธุ์เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ตื่นตา ตื่นใจกับป่าจำลองและสัตว์ป่านานาชนิด อีกหนึ่งโรงเรียนเลือกชมเส้นทางพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ผ่านฐานเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง เกษตรพอเพียงเมือง และ 1 ไร่พอเพียง ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากทำเกษตร อาจกล่าวได้ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเรียนรู้คือการลงมือปฏิบัติ อาทิ ลงมือปฏิบัติทำนาดำ นาโยน เปลี่ยนชุดพร้อมลุยโคลนทำนา สนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง กระตุ้นความคิด การวางแผน สู่การลงมือปฏิบัติ ผ่านเกมสร้างสรรค์ความคิด รากฐานแห่งความมั่นคง และ แม่น้ำรวมใจ ส่งท้ายความสนุกด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา และทรัพย์ดิน สินน้ำ สุข สนุก ได้ความรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

328