เกษตรนอกห้อง ตามรอยพ่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลักสูตร วิถีเกษตรของพ่อ ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมบ้านนวัตกรรมพลังงาน บ้านตัวอย่างที่พึ่งพาตนเองด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ พร้อมชมบ้านวิถีเกษตรไทย 4 ภาค เรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นซึ่งสะท้อนผ่านรูปแบบการสร้างบ้านเรือน ถัดมาอีกนิดเดินชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง ถอดทฤษฎีจากหนังสือเป็นรูปธรรมจัดแสดงในพื้นที่ 1 ไร่ นำเสนอการทำเกษตรตามทฤษฎีใหม่ ปิดท้ายด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา สนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจกับองค์ความรู้ที่หลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

433