ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จ.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ผ่านหลักสูตรตามรอยพ่อ โดยในวันนี้น้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เริ่มต้นกิจกรรมปลุกพลังการเรียนรู้ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมสะท้อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้ความสำคัญของพันธุกรรมสมุนไพรไทย เรียนรู้ความลับของเมล็ดพันธุ์เมล็ดเล็กๆที่สร้างความมหัศจรรย์และคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ สู่การอนุรักษ์พันธุกรรมตามนิเวศ สนุก มีสาระผ่านการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิดแผ่นเจ้าปัญหา ปลุกระดมความคิดร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

361