เด็กรุ่นใหม่หัวใจเกษตร

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยินดีต้อนรับคณะเข้าชมจากโรงเรียนวัดช่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม. เข้าเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านหลักสูตร “ตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเด็กๆ ทั้ง 2 โรงเรียน เลือกทำกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย แต่สนุกครบรสไม่แพ้กันอย่างแน่นอน น้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 จากโรงเรียนวัดช่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ชมฐานการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร WISDOM FARM แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมจัดเป็นแปลงการสาธิตทำนาดำ นาโยนกล้า พร้อมชมฐานเกษตรเมือง และฐาน 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้ประโยชน์ของสมุนไพรรอบตัว และลงมือปฏิบัติปลูกผักบนพื้นปูน เรียนรู้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมเทคนิคการใช้วัสดุดูดซับความร้อน ในช่วงบ่ายน้องๆเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ ตามรอยพี่นากน้อยชมความสวยงามของท้องมหาสมุทร ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของขยะใต้ท้องทะเลที่ส่งผลกระทบกับทุกชีวิต สนุกสนานกับเกมสร้างสรรค์ความคิด “สื่อสารสร้างสรรค์” ส่งต่อถ้อยคำ เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญของการสื่อสาร ให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องสืบทอดความดีงาม” เรื่องใหม่ล่าสุดของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สำหรับอีกหนึ่งกลุ่มน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จากโรงเรียนวัดช่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา เช่นกัน เลือกเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งบนเส้นทางของพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ยกขบวนนั่งรถราง ชมฐานผักคุณภาพในโรงเรือน ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน พร้อมลงมือปฏิบัติปลูกผักคอนโด ได้ไอเดียการปลูกผักเพื่อประหยัดพื้นที่ น้องสามารถนำความรู้นี้ไปส่งต่อให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เรียนรู้การทำเกษตรในพื้นที่จำกัด เพื่อสร้างเป็นคลังอาหารอินทรีย์ไว้ทานในครอบครัว ในช่วงบ่ายเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินดล ทำความรู้จักกับ 3 ฮีโร่ 2 วายร้าย ในโลกใต้ดิน พร้อมชมภาพยนตร์ 360 องศา สนุก มีสาระกับเกมสร้างสรรค์ความคิด แม่น้ำรวมใจ เกมที่รวมพลังความสามัคคี ส่งเสริมการคิดอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อนำพาเพื่อนๆในกลุ่มก้าวข้ามอุปสรรค ตอกย้ำความสนุก ตื่นเต้นด้วยภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องเมล็ดสุดท้าย” ส่วนน้องๆจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม. เริ่มต้นด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาทิ ฐานการเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง ฐานเกษตรพอเพียงเมือง และฐาน 1 ไร่ พอเพียง ชมแปลงเกษตรที่ถอดบทความจากทฤษฎีมาสู่การลงมือปฏิบัติให้ได้เรียนรู้เป็นรูปธรรม ผ่านการลงมือปฏิบัติทำนาดำ และนาโยน เตรียมความพร้อม เข้าแถวเพื่อเตรียมตัวทำนาโยน ตามด้วยการลงมือทำนาดำ ลุยโคลนทำนา สนุกสนานเฮฮาท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมกับพลังการเรียนรู้อย่างเต็มที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โซนตลาดเก่าชาวเกษตร และโซนน้อมนำคำพ่อสอน เรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสารด้วยการเล่นเกม สื่อสารสร้างสรรค์ และไม่พลาดกับเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” เรื่องยอดฮิตของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

449