สนุกเต็มที่ 2 หลักสูตรใน 1 วัน

โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ จ.กระบี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ใน 1วัน เรียนรู้แบบเต็มที่กับ 2 หลักสูตร ในช่วงเช้าเลือกหลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ” ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เรียนรู้การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์ ทางเลือกการทำนาของคนที่มีพื้นที่จำกัด สำหรับไว้รับประทานในครอบครัว ตามด้วยฐานวิถีเกษตรไทย 4 ภาค เรียนรู้ความแตกต่างของบ้านแต่ละหลังที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละภูมิภาค ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติเดินชมแปลงเกษตร 1 ไร่ พอเพียง สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน รดน้ำผักนวัตกรรมการตัวช่วยภาคการเกษตร จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โซนตลาดเก่าชาวเกษตร ละรื่นรมย์ สนุกสนานกับเทศกาลงานวัดในโซนมหัศจรรย์ท้องทุ่ง ฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบ ด้วยเกมสร้างสรรค์ความคิดรากฐานแห่งความมั่นคง และภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องแผ่นดินของเรา สำหรับช่วงบ่ายเข้าเรียนรู้ในหลักสูตร “เกษตรสร้างสรรค์” ชมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร ตามรอยพ่อเล่นเกมผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ลงมือปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

342