รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ เรียนรู้วิถีเกษตรไทย

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เริ่มต้นด้วยการชมฐานการเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง การสร้างบ้านเพื่อลดต้นทุนที่สามารถพักอาศัยได้จริง ตามด้วยฐานเกษตรพอเพียงเมือง การปลูกผักบนปูนซีเมนต์ ฐาน 1 ไร่พอเพียง ลงแปลงสาธิต ทำนาดำ นาโยน เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ ตามด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมเรียนรู้ความสำคัญ ความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ สู่การอนุรักษ์พันธุกรรมในแต่ละภูมิภาค ชมสวนสมุนไพรต้นไม้แห่งการเรียนรู้ก่อนเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด รากฐานแห่งความมั่นคง และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

349