เด็กรุ่นใหม่ หัวใจใฝ่เกษตร

หลักสูตรสืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร 1 ใน 17 หลักสูตรยอดฮิตของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ซึ่งในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะครูพาน้องๆจากโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จ.นนทบุรี เข้าเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหลักสูตรดังกล่าว เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาทิ โซนหลักการทรงงาน 23 ข้อ ที่เป็นแนวคิด วิถีปฏิบัติ ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ตอกย้ำเรื่องราวความสำคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โซนวิถีเกษตรของพ่อพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า คน และโซนน้อมนำคำพ่อสอนนำเสนอเรื่องราวของบุคคลต้นแบบผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นดั่งแสงสว่างในการดำเนินชีวิต ส่งท้ายกิจกรรมด้วยภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ภาพยนตร์เรื่องแรกของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สุข สนุกด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ผู้เข้เรียนรู้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

446