ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

เปลี่ยนวันว่างให้เป็นวันแห่งความสุขที่ทุกคนในครอบครัวได้มาทำกิจกรรมเกษตรสร้างสรรค์ด้วยกัน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับหลักสูตร "ปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน" ที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้จัดเต็มตลอดระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการเรียนรู้วิธีปลูกผักอินทรีย์คุณภาพตั้งแต่ทฤษฎีกับพี่ๆ วิทยากรมากความสามารถ ในฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง บ้านต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และการสร้างคลังอาหารปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ทุกครอบครัวจะไปลงมือปฏิบัติ ส่วนในช่วงบ่ายทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมได้เข้าชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการนวัตกรรมของพ่อ ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมด้วยชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องเมล็ดสุดท้าย" ก่อนเดินทางกลับ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

199