รร.จอมสุรางค์ สืบทอดพระราชปณิธาน

หลักสูตรสืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ หลักสูตรที่คณะครูพาน้องๆจากโรงเรียนจอมสุรางค์ จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 500 คน เข้าเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมง กับกิจกรรมที่หลากหลาย แบ่งเป็น 4 กลุ่มการเรียนรู้สลับกลุ่มหมุนเวียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน ด้วย 5 ฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วยการชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ตามรอยเจ้านักอนุรักษ์ รับรู้สถานการณ์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมที่น้องนักเรียนสามารถทำได้ ตามด้วยการชมฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ ทำความรู้จักกับต้นไม้นานาชนิดเพื่อเรียนรู้สรรพคุณและประโยชน์ของการนำไปใช้ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น หนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรใกล้ตัวให้คงอยู่ พร้อมชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”ตามด้วยการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด “แม่น้ำรวมใจ” และในช่วงบ่ายเดินชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราได้ตามอัธยาศัย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

359