นักศึกษาไทย หัวใจเกษตร

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลักสูตรพอดีพอเพียง เริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาทิ โซนบ้านดิน บ้านฟาง โซนเกษตรพอเพียงเมือง โซน 1 ไร่ พอเพียง เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใน“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” สนุกสนาน และมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติ เช่นการทำนาดำ นาโยนกล้า และการปลูกผัก 1 ตารางเมตร องค์ความรู้ที่ได้รับในวันนี้น้องๆสามารถนำความรู้ ไอเดียการทำเกษตรไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการศึกษา รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

338