คณะกรรมการฯ และ ผอ. พกฉ. ดูงาน อุทัยธานี

วันที่ 22 ส.ค. 2562 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดอุทัยธานี และชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดทนง ก่อนที่ทางคณะจะลงพื้นที่ชุมชนหาดทนงเพื่อชมและศึกษาการบริหารจัดการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดทนง ทั้งนี้การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯได้พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

211