สุข สนุก ได้ความรู้ ตลอดวัน!!

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยินดีต้อนรับคณะเข้าชมจากโรงเรียนวัดบ่อทอง จ.อยุธยา และโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เข้าเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านหลักสูตรตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ตลอดทั้งวันด้วยกิจกรรมที่หลากหลายผ่านกระบวนการ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง โดยสามารถเลือกกิจกรรมได้มากถึง 5 กิจกรรม กลุ่มกิจกรรมแรกเป็นการชมพิพิธภัณฑ์ในตัวอาคาร อาคารนิทรรศการที่จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร จำลองป่ากลางวันและป่ากลางคืน เหมือนจริงยิ่งขึ้นกับภาพโฮโลแกรม และเสียงสัตว์ป่านานาชนิดที่ร้องทักทายผู้มาเยือน กิจกรรมที่ 2 เป็นการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ชมแปลงเกษตรของจริงที่จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติ อาทิ ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ฐานการเรียนรู้ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ เป็นต้น ลำดับต่อมากิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติมีให้เลือกสรรมากมายอย่างในวันนี้น้องๆได้ลงมือปฏิบัติปลูกคุณภาพผักในโรงเรือน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่น้องๆสามารถนำไปใช้ได้จริง เต็มอิ่มกับการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ สำหรับกิจกรรมที่ 4 เพิ่มความสนุก แต่ยังได้ความรู้ผ่านการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด อาทิ รากฐานแห่งความมั่นคง เกมแม่น้ำรวมใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการกลุ่ม ปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ 5 ด้วยความสนุก ตื่นตา ตื่นใจทะลุจอกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ โดยในวันนี้น้องๆได้ชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” และ “เมล็ดสุดท้าย” ในวันนี้น้องๆได้รับทั้งความรู้ ความสุข ความสนุก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

566