พืชน้ำน้อยตั้งตัว

วันเสาร์ที่ 14 และ วันอาทิตย์​ที่ 15 ก.ย. 62 WISDOM FARM เปิดพื้นที่บ้านเรือนไทยจัดนิทรรศการ​พิเศษ "พืชน้ำน้อยตั้งตัว" ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทำเกษตรพึ่งตนเองด้วยหลักสูตร​เกษตรทฤษฎี​ใหม่ประยุกต์​ตามศาสตร์​พระราชา จากการทำเกษตรบนพื้นที่จำกัดโดยใช้พืชที่ไม่ต้องใช้น้ำมากเป็นพืชหลักในการทำเกษตร โดยเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพื้นที่ การดูแลดิน ดูแลน้ำ ตลอดจนเทคนิคการปลูกพืชให้มีคุณภาพ อย่าลืมมาร่วมกัน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์​พระราชา​ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงที่ WISDOM FARM พบกันในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน นี้ แล้วอย่าลืมมาเจอกันที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี นะจ๊ะ

312