เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ๑๐ ปี พกฉ.

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี จัดงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ๑๐ ปี พกฉ ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา โดย นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นายสหภูมิ เปิดเผยว่า เป็นเวลา ๑๐ ปีที่ พกฉ. ได้มีบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่ 374 ไร่ และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพร่างกาย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนั้น ในวาระครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้งสำนักงาน จึงได้ริเริ่มโครงการ เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเสมือนประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี พร้อมกับเป็นการสร้างเครือข่าย แนวร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะ 5 กิโลเมตร และ ระยะ 10 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างเส้นทางวิ่ง นักวิ่งทุกคนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ ของ 2 ข้างทางที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำของธรรมชาติยามเช้าและวิถีการทำเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา บนพื้นที่กว่า 374 ไร่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

451