พกฉ.รับรางวัล กินรี ครั้งที่ 12

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ดีที่สุดเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ซึ่งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยมี ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อไปนำสู่ ความเป็นมาตรฐานสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันจึงได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี นั้น เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน (Beyond Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอด ขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

353