สุข สนุกกับวิถีเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เปิดหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ให้เลือกมากถึง 17 หลักสูตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร สนับสนุนการเรียนการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทางสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผ่านกิจกรรมนำชมฐานจัดแสดงและฐานฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด พัฒนาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์สากล โดยในวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านหลักสูตรที่น่าสนใจ อย่างเช่น หลักสูตรตามรอยพ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแชง จ.อยุธยา โรงเรียนวัดบัวลอย จ.สระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม จ.ปทุมธานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เช่น พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ฝึกฝนทักษะความคิดด้วยการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิดรากฐานแห่งความมั่นคง ไม่พลาดที่จะชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส และเรื่องเมล็ดสุดท้าย หลักสูตรตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ จ.สระบุรี และโรง เรียนคลองบ้านพร้าว จ.ปทุมธานี เรียนรู้ด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจัดแสดงให้เห็นชัดเป็นรูปธรรม อาทิ ใหม่ โซนเกษตรพอเพียงเมือง รูปแบบการทำเกษตรบนพื้นปูนซีเมนต์และพื้นที่จำกัด ฐานการเรียนรู้บ้านวิถีไทย 4 ภาค เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร อาทิ ชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ผจญภัยในป่ากลางวัน และป่ากลางคืน สนุก ตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงสัตว์ป่านานาชนิดร้องทักทายผู้มาเยือน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม สร้างความตระหนัก ตอกย้ำความสำคัญของพันธุกรรมผ่านนิทรรศการแสง สี เสียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของพันธุกรรมที่มีต่อมนุษย์และธรรมชาติ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงด้วยเมล็ดพันธุ์นานาชนิด จากการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นโดยพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วประเทศ ลงมือปฏิบัติปลูกผักคอนโด และการทำนาดำ นาโยน เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สนุกสนานได้ความรู้ผ่านเกมสร้างสรรค์ความคิด อาทิ แม่น้ำรวมใจ รากฐานแห่งความมั่นคง สุข สนุก มีสาระทุกกิจกรรม ตอกย้ำการเรียนรู้ด้วยความตื่นตา ตื่นใจผ่านภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องทรัพย์ดิน สินน้ำ เรื่องเมล็ดสุดท้าย ที่สอดแทรกเนื้อหาด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

554