วันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

209