น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และประชาชน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชมการแสดงนาฎศิลป์หุ่นหลวง คอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อ พร้อมกับฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมบทเพลงแห่งความคิดถึง จากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ และวง VRU Bigband บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ ประสานเสียงร้องอันไพเราะโดยคุณปุ้ย ดวงพร The voice season 1 พร้อมร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ามกลางความมืดให้สว่างไสวไปด้วยแสงเทียนพิสุทธิ์แห่งความภักดีที่หล่อหลอมรวมใจของทุกคนเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของพ่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

347