ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ ในวันที่ 11–13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ตลอด 3 วัน ที่ผ่านมาภายในงานมีกิจกรรมเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้หลากหลายประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการ “พ่อแห่งแผ่นดิน” นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ”โดยเครือข่ายผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัดของ สพฐ.จาก5 จังหวัดกิจกรรมน้อมรำลึก อาทิ แรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์ บันทึก....ไว้ในใจนิรันดร์ และครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” และกิจกรรมพิเศษในวันที่ 13 ตุลาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 50 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและเชิญชวนคนไทยร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน มีการฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตรกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารในราคาพิเศษซึ่งประชาชนต่างให้ความสนใจ หลั่งไหลเที่ยวงานอย่างไม่ขาดสาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธาน ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของพ่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป กิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ในเดือนพฤศจิกายนนี้เตรียมพบกับงานมหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ภายในงานจัดนิทรรศการพิเศษ “ฝนหลวง น้ำจากฟ้า” สัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งกับมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านนานาชนิด ของเล่นพื้นบ้าน และผลผลิตจากท้องทุ่ง ชม ชิมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 100 ร้านค้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชาจากปราชญ์เกษตรตัวจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

213