เกษตรนอกตำรา กับนิสิตจุฬา​ลงกรณ์​ฯ

เรียนรู้วิชาชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองในการสร้างอาหารและการอนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม​ผ่านการเรียนรู้และลงมือทำจริงด้วยตนเองกับนิสิตจากคณะครุศาสตร์​ จุฬา​ลง​กร​ณ์มหาวิทยาลัย​ จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ หลักสูตร​"ตามรอย​พ่อ กษัตริย์​เกษตร​ เศรษฐกิจ​พอเพียง" ระยะเวลา 5 ชั่วโมง โดยช่วงเช้าเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการชมฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์​กลางแจ้ง เรียนรู้การจัดการพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กให้เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์​สูงสุดจากฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้​เคล็ดลับการปลูกผักสำหรับคนเมืองหรือคนที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่อยากมีแปลงผักเล็กๆ ไว้ผลิตผักปลอดภัย​ไว้ทานเองที่บ้านจากฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง จากนั้นไปชมฐานการเรียนรู้บ้าน​นวัตกรรม​พลังงาน​พึ่งตนเอง​เรียนรู้การเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติ​ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ต่อด้วยสนุกกับการลงมือปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้า ฝึกฝนทักษะการสร้างอาหารที่ปลอดภัย​ให้กับตนเองและครอบครัว ชมความหลากหลาย​ของ​พันธุกรรม​พืชในแต่ละท้องถิ่น สรรพคุณ​ทางยา การนำไปใช้ประโยชน์​ และแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรม​ท้องถิ่น​ที่ทุกคนสามารถทำได้ในพิพิธภัณฑ์​มหัศจรรย์​พันธุกรรม​ เปลี่ยนบรรยากาศ​เข้าป่าผจญภัย​ส่องชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่เข้าใจระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบ​โดยตรงกับชีวิตทุกชีวิต​ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้จากการชม​พิพิธภัณฑ์​ป่าดง​พงไพร​ และสนุกส่งท้ายกิจกรรมตลอดทั้งวันด้วยการชมภาพยนตร์แ​อนิเมชั่น​ 3 มิติ ที่ถ่ายทอดการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ลูกหลานไทยได้น้อมนำเป็นแบบอย่างผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ​"เรื่องของพ่อในบ้านของเรา"

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

552