โซล่าร์เซลล์สูบน้ำขนาดเล็ก

รู้แล้วแชร์!! กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เตรียมพบกับหลักสูตรโซล่าร์เซลล์สูบน้ำขนาดเล็ก สำหรับครัวเรือน โดยอาจารย์สมบัติ วิสูตรพันธุ์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ.ชัยนาท ประหยัดน้ำมัน ลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ความมั่นคง โอกาสแบบนี้...มีไม่บ่อย!!

ดาวน์โหลดสมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

รายละเอียดกิจกรรม >>คลิก<<

กรุณาส่งใบสมัครที่ Fax. 02-5292214 หรือ Email. Porpeang_club@hotmail.com

1,362