วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร วช.1 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ “60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยในรอบ 60 ปี ที่ผ่านมา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ทั้งนี้ได้ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดสุทธิวาตราราม จ.สมุทรสาคร;

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

176