พอเพียง แล้วจะเพียงพอ

สร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตด้วยการเรียนรู้การทำเกษตรจากการลงมือทำจริงด้วยตนเองกับน้องๆ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรพอดีพอเพียง ในระยะเวลา 3 ชั่วโมง เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำเกษตรด้วยตนเองจากการลงมือทำนาดำและนาโยนกล้า พร้อมกับการชมเทคนิคการปลูกผักประหยัดพื้นที่และการบริหารจัดการพื้นที่ๆ ใช้ในการทำเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมืองและฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง ฝึกฝนการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับตนเองจากกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "รากฐานแห่งความมั่นคง" ที่ให้ข้อคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ต่อด้วยศึกษาระบบนิเวศวิทยาของทรัพยากรป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของป่า วิถีของสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และปิดท้ายการทำกิจกรรมของวันนี้ด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ถ่ายทอดเส้นทางการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ จากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องคิดถึงมิลืมเลือน"

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

539