สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำที่พ่อสอน

เรียนรู้เกษตรตามรอยพ่อกับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเกษตรตามรอยพ่อ ระยะเวลา 5 ชั่วโมง เริ่มต้นการเรียนรู้ของวันนี้ด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้ผักคุณภาพในโรงเรือน เพื่อเรียนรู้เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน ที่ช่วยป้องกันแมลงศัตรูเข้าทำลายผัก ซึ่งการปรับปรุงดินและการกำจัดวัชพืชก็ทำได้สะดวก พร้อมกับชมแปลงเกษตรอินทรีย์ขนาดย่อม เคล็ดลับการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง จากนั้นฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น อีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ไปฝึกปฏิบัติกันต่อกับการทำนาดำและนาโยนกล้า ตั้งแต่การทำความรู้จักกับพันธุ์ข้าวและรูปแบบการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ ต่อด้วยการเดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ในโลกของพันธุกรรมพืชสมุนไพรของไทยจากการชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม สนุกสนานกับการผจญภัยเรียนรู้วัฏจักรของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบกับมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และประทับใจกับพระอัจฉริยภาพการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

636