เรียนรู้มหัศจรรย์พรรณไม้

เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านเกษตรพอเพียงกับเด็กๆ อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอินเตอร์เนชัลแนลเกวลี (หทัยราษฎร์) ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้" เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการช่วยกันลงมือฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น อีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้กับกิ่งพันธุ์ จากนั้นเด็กๆ ได้เรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรไทยกับพี่วิทยากรมากความสามารถจากต้นสมุนไพรของจริงในฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ พร้อมชมความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่มีมากกว่า 12,000 เมล็ดที่จัดแสดงอยู่ในห้องแสง สี เสียง ภายในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เติมความสนุกและความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติกับการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องทรัพย์ดินสินน้ำ" ที่ทำให้เด็กๆ เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่สำคัญ พร้อมผญจภัยในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เรียนรู้เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต และผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่เกิดกับโลกของเราในปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

526