สนุกลั่นทุ่ง เรียนรู้เกษตรพอเพียง

พี่วิทยากรนำทีมน้องๆ จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองจาการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ในระยะเวลา 5 ชั่วโมงเต็ม โดยช่วงเช้าน้องๆ ได้ไปชมฐานการเรียนรู้บ้านดินบ้านฟาง ไอเดียการสร้างบ้านจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น จากนั้นเรียนรู้การทำเกษตรแบบคนเมืองและคนที่มีพื้นที่จำกัดจากฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ซึ่งเหมาะกับน้องๆ นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอ และสนใจจะปลูกผักไว้ทานเอง ต่อด้วยการชมฐานการเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 1 ไร่ แปลงต้นแบบการทำเกษตรพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง เติมประสบการณ์ดีๆ กับเพื่อนๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติทำนาดำและนาโยนกล้า ตกบ่ายไปสนุกกันต่อกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดแม่น้ำรวมใจ ที่ให้ข้อคิดในเรื่องการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนการทำงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ศึกษาระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบจากการแปลงเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกจากการชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และปิดกิจกรรมของวันนี้ด้วยการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ฝากข้อคิดเรื่องการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตให้น้องๆ ได้นำกลับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เรื่องไผ่รวกและทานตะวันผู้ยโส

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212,087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

545