1 ไร่มั่งคั่ง ยั่งยืน

เปิดรับสมัคร ผู้กล้าที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อ กษัตริย์เกษตร ในหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างความสุขของเกษตรกรไทย ปัจจุบันสังคมเกษตรที่เปลี่ยนไป ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีต้นทุนสูง และขาดทุนเป็นหนี้สินมากขึ้น ดังนั้นองค์ความรู้ที่จะแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่า พันธุกรรมพืช และสัตว์ จะเป็นตัวช่วยลดต้นทุน และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร โครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน" จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ และประสบผลสำเร็จ เพื่อการส่งต่อสิ่งที่เป็นวิชาของแผ่นดิน ภูมิปัญญา ตลอดระยะเวลา เรียนรู้ 4 เดือน ทั้งวิชากสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์ง้วนดิน เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ คือทางรอดของเกษตรกรไทย ที่จะช่วยให้เกษตรกรที่เชื่อในเกษตรธรรมชาติ หรือผู้ที่ริเริ่มทำเกษตรสามารถเดินตามรอยเท้าพ่อได้อย่างมั่นใจ สำหรับใครที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 63 อบรมฟรี ไม่มีค่าจ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-901-4638,065-640-5915 ,087-3597171,02-529-2212 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง www.wisdomking.or.th หรือ facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ Line : @wisdomkingfan

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

 

 

 

2,321