ปั่นตามรอยวิถีไทย AMAZING RALLY

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีไทย ไปกับไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 3 ยกขบวนชวนนักท่องเที่ยวและนักปั่นน่องเหล็กได้มาสัมผัสวิถีเกษตรไทยตามแนวพระราชดำริ ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติในเรียนรู้แบบ “AMAZING RALLY” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์เกษตรนักพัฒนา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีไทย ไปกับไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 3 “เรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ นั้น มีสถานที่การเรียนรู้ที่กว้างขวางและครบวงจรมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ถอดบทเรียนจากทฤษฎีในหนังสือสู่แปลงเกษตรของจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดให้แก่ผู้มาเยือนได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติจริง...”

ก้าวสู่ปีที่ 3 ชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี พานักท่องเที่ยวและสมาชิกนักปั่นตามรอยกษัตริย์เกษตรนักพัฒนา สนุกสนาน และท้าทายเพื่อพิชิต 10 ภารกิจบนเส้นทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อน พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สู่ประชาขนอย่างกว้างขวางมากขึ้น พร้อมทั้งร่วมสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร และร่วมสืบทอดความดีงามด้วยวีชีวิตแห่งความพอเพียง

499