ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่20 ธันวาคม 2562 คณะครูและน้องๆโรงเรียนวัดบางพูน ในระดับชั้น ป.1-ป.2 เข้าเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี โดยเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเดินชมฐานการเรียนรู้บ้านดินบ้านฟาง ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียงและฐานเรือนไทยวิถี 4 ภาค นอกจากนี้น้องๆได้ลงมือปฏิบัติกับกิจกรรม “สารพัดงอก” ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเพาะถั่วงอกที่มีคุณภาพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ สนุกสนานกับการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3มิติ เรื่อง “ ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” สอดแทรกเนื้อหาข้อคิดในการสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคง ก่อนที่จะไปผจญภัยโลกใต้ดินในพิพิธภัณฑ์ดินดล เรียนรู้ดินกำเนิดสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาเรื่องดิน พร้อมกับรับชมการ์ตูนแอนิเมชั่นจอ 360 องศา ปิดท้ายด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน ในป่ากลางวันและป่ากลางคืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

237