ตามรอยกษัตริย์นักประดิษฐ์

วันที่ 14 มกราคม 2563 น้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรตามรอยพ่อ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในวันนี้น้องๆ ได้เรียนรู้แนวคิดการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "เชือกเจ้าปัญญา" ซึ่งน้อมนำหลักการทรงงาน "การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก" มาเป็นข้อคิดให้กับน้องๆ ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ชมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในโซนนิทรรศการนวัตกรรมของพ่อ ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองจากการชมนิทรรศการโซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง สวมบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเงินทวี เก็บภาพความประทับใจกับเพื่อนๆ ย้อนเวลากลับไปชมบรรยากาศความอบอุ่นของคนในชุมชนตลาดจากโซนนิทรรศการตลาดเก่าชาวเกษตร พร้อมกับเพลิดเพลิน ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์การ์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้าย ที่เล่าเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์เมล็ดสุดท้าย ที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกอนาคต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

265