รร.ศึกษานารี ตามรอยพ่อ

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะครูและน้องๆโรงเรียนศึกษานารี ในระดับชั้นม.6 เข้าเรียนรู้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้”ตามรอยพ่อ”ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเรื่องราวความเป็นมาของพระราชพิธีพระจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พร้อมด้วยเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน น้ำ ป่า คน ผ่านศูนย์ศึกษาพัฒนาในแต่ละภูมิภาคในโซนวีเกษตรของพ่อก่อนที่พาน้องๆไปสนุกสนานในดินแดนที่จะทำให้พบกับความสุขเรียบง่ายในวัยเด็กผ่านของใช้ ของเล่นจากธรรมชาติ กับโซนหัวใจใฝ่เกษตร พร้อมกับชมเรื่องราวการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดี ผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

194