น้องโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะครูและน้องๆโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ในระดับชั้นป.2 เข้าเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ “นวัตกรรมของพ่อ” น้องๆเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเดินชมฐานบ้านนวัตกรรมพลังงาน เรียนรู้การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ด้วยสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า โซลาร์เซลล์ และชมฐานเกษตรพอเพียงเมือง น้องๆได้เห็นและเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการทำปลูกผักบนพื้นปูน การปลูกผักบนดาดฟ้า การปลูกผักในท่อพีวีซี หรือแม้แต่การปลูกผักกลับหัวต่อด้วยการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในโซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค นอกจากนี้น้องๆได้ลงมือปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ ที่สามารถนำไปทำเองได้ พร้อมกับประหยัดงบประมาณในการซื้อปุ๋ยเพื่อทำการเกษตร สนุกสนานกับการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น3 มิติ เรื่อง “สืบทอดความดีงาม” ที่สอดแทรกข้อคิดในการรู้จักรักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเล่นเกม “สื่อสารสร้างสรรค์”

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

243