สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาความรู้ตามรอยพ่อหลวง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าร่วมการเรียนรู้ในหลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ” เริ่มต้นด้วยการเดินชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในฐาน 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ชมฐานเกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้การปลูกข้าวในวงบ่อและการปลูกผักแบบคนเมือง เรียนรู้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมกับเพลิดเพลินกับการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ และหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อด้วยการเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาทิ นิทรรศการตามรอยพ่อ นิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ เรียนรู้การจัดการ ดิน น้ำ ป่า คน ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ และนิทรรศการน้อมนำคำพ่อสอน เรียนรู้คำสอนของพ่อในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

252