เรียนรู้สุขสันต์ไปกับโรงเรียนอนุบาลศิวกรณ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและน้องๆโรงเรียนอนุบาลศิวกรณ์ ในระดับชั้น อนุบาล3 เข้าเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” สอดแทรกเนื้อหาความรู้ในการเริ่มสร้างรากฐานของตนเองให้มั่นคง ต่อด้วยการผจญภัยในการเดินป่ากลางวันและป่ากลางคืน เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรรพสิ่งในธรรมชาติที่มีหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู้ถึงพันธุกรรมพืชนับหมื่นชนิด พร้อมตื่นตาตื่นใจ กับเทคโนโลยี แสง สี ชมเมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่ สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีคุณค่าให้ประโยชน์มากมาย ในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

285