น้อมนำ คำพ่อสอนสู่ชีวิตมั่นคง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและน้องๆโรงเรียนบางกะปิ เข้าเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลักสูตร ตามรอยพ่อ โดยวันนี้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ หลักหัวใจของนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ การฟัง การคิด การถามและการเขียนเป็นทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “สื่อสารสร้างสรรค์” น้องๆต่างสนุกสนานกับการรับชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้น้องๆได้เห็นถึงการดำรงชีวิตที่มั่นคง ควรสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ปิดท้ายความเพลิดเพลินในการเดินชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราผ่านนิทรรศการโซนตามรอยพ่อ เรียนรู้หลักทฤษฎีใหม่การดำรงชีวิตสู่วิถีเกษตรพอเพียง เรียนรู้หลักคำสอนของพ่อหลวง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ ในโซนน้อมนำคำพ่อสอน เดินเที่ยวชมตลาดเงินทวี สัมผัสตลาดนัดชาวเกษตรสมัยก่อน ในโซนตลาดเก่าชาวเกษตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

265